Pengurus Periode 2021 – 2022

Di awal berdirinya, kegiatan FOSS tetap bisa berjalan dengan bantuan beberapa angota FOSS walaupun tanpa adanya struktur kepengurusan resmi. Karena anggota FOSS semakin bertambah, dirasa perlu dibentuk kepengurusan agar kegiatan dan program FOSS bisa berjalan lebih teratur dan terkordinir dengan baik.

Maka sejak  bulan Juli 2021 dibentuklah kepengurusan FOSS yang perdana.

Pengurus FOSS Periode 2021 – 2022

Pembina                             : Alim Mahdi (Bali)
Ketua                                  : Wiwin Kusmiati (Mojokerto)
Wakil Ketua                        : Nurul Laily (Mojokerto)
Sekretaris                           : Fitria (Mojokerto)
Bendahara                          : Rohani Agus (Mojokerto)
Bidang Humas                  : Nurhayah (Jakarta)
Bidang Media Publikasi  : Puput (Laily Izzati Putri (Mojokerto)
Bidang Sosial                     : Rohani Agus (Mojokerto)